ประวัติสถานศึกษา

                 โรงเรียนบ้านหน้าทอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลระวะ  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายเกษม    สะอาดแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนพร้อมด้วย  ขุนรัตนพงศ์ ประพาน  กำนันเก่าตำบลระวะ  ได้คิดอ่านร่วมมือกัน จัดการก่อสร้าง โรงเรียนชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2483 ตรงกับเดือน 8 แรม  14 ค่ำ ปีมะโรง  ขุนรัตนพงค์ ได้ขอแรงชาวบ้าน หลายหมู่บ้าน การก่อสร้างเสร็จในวันเดียว

                 ในการก่อสร้างครั้งนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากนายผาด นาดพัน นายอำเภอระโนด  และได้รับความสนับสนุนจากคณะครู  ศึกษาธิการอำเภอ เจ้าหน้าที่ได้ส่ง นายปิ่ม  บุษบงศ์ไพทูรย์ ให้มาเป็นประธานในการเปิดเรียน  ในวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2483  เป็นโรงเรียนประชาบาล  มีจำนวนนักเรียนทั้ง ชาย – หญิง 87  แบ่งชั้นเรียน เป็น 3 ชั้น  คือ  ชั้นเตรียมประถม  และชั้น ป.1 – ป2 เพราะเด็กมีพื้นความรู้มาจากโรงเรียน  วัดเถรแก้ว และวัดต่างๆ บ้าน มีครูทำการสอน 2 คน คือ นายเกษม  สะอาดแก้วและนายบุตร สุวรรณมณี                 

                เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2487  ทางราชการได้สั่งย้าย นายบุตร สุวรรณมณี  ไปอยู่โรงเรียนวัดเถรแก้ว  ตำบลระวะ และ ย้าย นายพร้อม  คงศรี  จากโรงเรียนวัดสามี  ตำบลพังยาง มาปฏิบัติงาน แทน นายบุตร  สุวรรณมณี

                วันที่  1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2487 โรงเรียนถูกพายุพัด หักพังหมด ทำการสอนไม่ได้  ได้รับสนับสนุน จากนายชูชัย  สุวรรณรังสี  นายอำเภอ พร้อมด้วย นายชวน  จุลมณีโชติ  ศึกษาธิการอำเภอ ให้ช่วยเหลือในการก่อสร้าง ทั้งสอง ช่วยเหลือหาเงินให้ตามสมควร และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ มาช่วยจึงก่อสร้างสำเร็จ

                วันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2488  นายพร้อม  คงศรี ลาออกจากราชการ ทำงานส่วนตัว  วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ทางราชการได้สั่งย้าย นายประสิทธิ์  จันทรโชติ  ครูน้อยโรงเรียนวัดปากแตระ  ตำบลปากแตระ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  มารับหน้าที่แทนนายพร้อม  คงศรีฃ  วันที่ 12 ตุลาคม  พ.ศ. 2488  โรงเรียนถูกพายุพัด ในระหว่างปิดภาคเรียน หักพังลงมาอีก             

วันที่ 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2491  โรงเรียนถูกพายุพัดพังอีก  เวลานี้ โรงเรียนมีนักเรียน  จำนวน 155  คน มีชั้นเรียน 5 ชั้น ทางอำเภอได้ส่งครูมาให้อีก 1  คน คือ นายขำ สุวรรณสกล  ครูโรงเรียนบ้านหนองถ้วย  ครูและชาวบ้านได้ช่วยกันอีก  1  หลัง กว้าง 7.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร แบ่งเป็น 5 ห้องเรียน                วันที่ 20 ธันวาคม  พ.ศ. 2497  ทางราชการได้แต่งตั้งนายนิคม  อัตโนภาส  ครูโรงเรียนชาลาบัง  ตำบลท่าบอน  มาเป็นครู โรงเรียนนี้  แทนนายประพันธ์  พรหมมณี  เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ริมทะเล จึงถูกพายุพัดพัง  และต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง

  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว  21 เมตร ด้วยเงินงบประมาณ พิเศษ จำนวน 52,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก นายอำเภอระโนดศึกษาธิการอำเภอระโนด  กำนันตำบลระวะ  กำนันตำบลปากแตระ และประชาชนได้ช่วยเหลือในการก่อสร้าง รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  จำนวน 68,000 บาท  ใช้การได้ เพื่อวันที่ 25 กันยายน  พ.ศ. 2507

                โรงเรียนได้ย้ายจากที่ตั้งเดิมริมฝั่งทะเล  มาตั้งในพื้นที่ใหม่  โดยได้รับบริจาคที่ดิน จาก นายผอม    ศรีนวล  มีเนื้อที่ 9 ไร่ – งาน 5 ตารางวา  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ก ด้วยเงินงบประมาณ  เปิดใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2526 พื้นที่ หมู่ที่ 4  ตำบลระวะ  แยกออกเป็นหมู่ที่ 6  ตำบลระวะ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา